ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ…

26 Μαΐου 2010 | By

Ευρω-κόλαφος για την γκετοποίηση των Τσιγγάνων
Του ΜΑΚΗ ΝΟΔΑΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ : 26.5.2010
Κόλαφος για τη συμπεριφορά της χώρας μας απέναντι στους Ελληνες Τσιγγάνους είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Committee of Social Rights- ECSR), η οποία ελήφθη στις 11/12/2009 και δημοσιοποιήθηκε σήμερα.
Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι υπάρχει παραβίαση του Αρθρου 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, επειδή οι διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών Ρομά δεν λαμβάνονται επαρκώς υπ’ όψιν, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός από αυτές να εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Επιπλέον, η επιτροπή αποφάνθηκε πως υπάρχει παραβίαση του Αρθρου 16 του Χάρτη, καθώς οικογένειες Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται αναγκαστικές εξώσεις στη χώρα μας κατά παράβαση του Χάρτη και ότι η προσφυγή σε ένδικα μέσα δεν είναι επαρκώς διαθέσιμη σ’ αυτές.

Η ECSR υπενθυμίζει και τη σχετική προηγούμενη απόφασή της, που ελήφθη στις 8 Δεκεμβρίου 2004, μετά την προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δικαιωμάτων Ρομά (European Roma Rights Center) εναντίον της χώρας μας (15/2003) η οποία είχε κρίνει ότι η γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα παραβίαζε το Αρθρο 16 του Χάρτη επειδή υπήρχαν αφενός ανεπαρκείς μόνιμες κατοικίες για τους Ρομά και αφετέρου ανεπαρκής αριθμός προσωρινών κατοικιών ή καταυλισμών, ενώ πολλοί Ρομά ζούσαν σε απαράδεκτες συνθήκες.

Category: Αποκαλύψεις

About the Author ()

Comments are closed.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed